Disclaimer

Istilah yang digunakan

Semua maklumat yang terkandung di dalam adalah tepat pada masa penerbitan. Walaupun segala penelitian telah diambil dalam penyediaan laman web ini, ARL Bowl Sdn Bhd adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kesilapan atau ketinggalan yang mungkin berlaku. Apa-apa sebutan yang dibuat oleh ARL Bowl Sdn Bhd pada laman web ini kepada mana-mana syarikat atau mana-mana entiti yang lain, atau kepada perkhidmatan atau produk mereka, bukanlah merupakan suatu pengesahan dan tidak boleh dianggap sebagai suatu pengesahan tentang kualiti atau kesesuaian kesempurnaan syarikat atau entiti , atau perkhidmatan atau produk.

Hak cipta

Kesemua kandungan editorial, grafik dan multimedia yang terkandung di laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan undang-undang lain dan perjanjian antarabangsa, dan milik ARL Bowl Sdn Bhd dan / atau anak-anak atau pembekalnya. Kerja-kerja ini, logo, grafik, bunyi, atau imej tidak boleh disalin, dihasilkan semula, atau ditiru sama ada keseluruhannya atau sebahagiannya, kecuali dibenarkan secara nyata oleh ARL Bowl Sdn Bhd ARL Bowl Sdn Bhd mengalu-alukan permohonan kebenaran menggunakan kandungan atau bahan-bahan di dalam laman web ini. Kebenaran akan diberikan secara kes demi kes dan pihak kepentingan diminta menghantar permohonan mereka melalui e-mel kepada: atur e-mel disini

Dasar Privasi

Kami mungkin meminta maklumat seperti nama anda, alamat e-mel, tarikh lahir, jantina, poskod, nombor telefon, pekerjaan, dan kepentingan peribadi yang lain. Kami mengumpul maklumat ini dengan niat baik untuk menyediakan anda dengan maklumat yang berkaitan dengan anda. ARL Bowl Sdn Bhd tidak akan menjual, menyewa atau berkongsi maklumat peribadi anda dengan orang lain atau syarikat bukan gabungannya kecuali untuk menyediakan produk atau perkhidmatan yang anda minta.

ARL Bowl Sdn Bhd mungkin mengumpul maklumat mengenai aktiviti anda di laman web ini dan lain-lain aktiviti dalam talian yang berkaitan. Kami menggunakan maklumat ini untuk tujuan analisis dalaman bagi membolehkan kami dan juga keupayaannya untuk menyediakan anda dengan maklumat yang menarik bagi anda. Kami menyediakan maklumat tersebut dengan rakan-rakan pemasaran kami yang bekerja bagi pihak ARL Bowl Sdn Bhd dan anak-anak di bawah perjanjian kerahsiaan. Syarikat-syarikat ini mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk membantu kami berkomunikasi dengan anda mengenai tawaran serta promosi yang disediakan. Walau bagaimanapun, syarikat-syarikat ini tidak mempunyai apa-apa hak untuk menggunakan atau berkongsi maklumat ini.

Dasar Keselamatan

Teknologi terkini digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan. Untuk melindungi data peribadi anda, semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.